Zdrowie

Wyniki konkursu ofert nr 16/2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 8/317/21 z dnia 3 marca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 16/2021 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

 

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.