Zdrowie

Wyniki konkursu ofert nr 10/2023

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 8/278/23 z dnia 23 lutego 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 10/2023 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

 

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.