Zdrowie

Logo konferencji - Udar każdy pacjent jest ważny

Udar – każdy człowiek jest ważny

W dniu 5 listopada 2015 r., godz.1000, w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (sala patio, I piętro) odbędzie się konferencja z cyklu „Udar – każdy człowiek jest ważny. Spotkaniu patronuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.

 

Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizują spotkanie, którego celem będzie uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski. Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znajdą się m.in. profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, aktywność społeczna i powroty do pracy osób po udarach, koszty udarów w perspektywie płatnika.  

 

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy