Zdrowie

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA - plakat WHO

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA – 7 kwietnia 2022 r.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne problemy w obszarze zdrowia publicznego na świecie. Obchody tego Święta stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. W tym roku WHO chce zwrócić uwagę na bardzo istotne problemy a mianowicie na zanieczyszczenie planety, kryzys klimatyczny i zdrowotny, nasilające się choroby oraz pandemie.

 

W tym roku hasłem przewodnim obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest:

„Our planet, our health – Nasza planeta, nasze zdrowie”

 

Obecnie dostrzegamy, że zmiany klimatyczne mają wpływ na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo żywnościowe i wodne, migrację, zachowanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

 

Zanieczyszczone powietrze poprzez spalanie paliw kopalnych, skażona woda i jej niedobór jak i degradacja gruntów a także zalegające tworzywa sztuczne, które niestety trafiły już do naszego łańcucha pokarmowego, prowadzą do wielu problemów zdrowotnych. Coraz więcej pojawia się  chorób wirusowych, problemów z płodnością, zaburzeń rozwoju, nowotworów oraz chorób serca czy zaburzeń układu pokarmowego.  Stale na naszej drodze napotykamy nowe zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych czynnikami środowiskowymi, których można uniknąć. Ponad 90 procent ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych.

 

Z roku na rok ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu przybierają na sile.
Z jednej strony nawałnice i podtopienia, z drugiej susza hydrologiczna– to nasza nowa rzeczywistość. Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny.

 

Potrzebne są zdecydowane i energiczne działania dla przyszłych pokoleń , aby zacząć skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom wpływającym na nasze środowisko a tym samym na nasze zdrowie!!!

 

W ramach kampanii „Nasza planeta, nasze zdrowie” WHO chce zachęcać rządy i opinię publiczną do dzielenia się historiami kroków i inicjatyw jakie podejmują, aby tworzyć społeczeństwa dobrobytu, chronić planetę oraz nasze zdrowie.

 

Kampania WHO:
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022#
https://youtu.be/9HV4hkX5NxI
https://youtu.be/bi5wM1S1W4A

 

Obchodom Światowego Dnia Zdrowia towarzyszą również obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia.

 

W tej ciągle zmieniającej się rzeczywistości zwłaszcza w ostatnich latach, służby medyczne stoją w obliczu nowych wyzwań związanych z opieką nad pacjentami, stojąc na straży wykazują pełne zaangażowanie w pomoc i działania na rzecz społeczeństwa.

W tym szczególnym dniu wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia składamy  wyrazy uznania
i podziękowania za poświęcenie oraz zaangażowanie na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Życzymy wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zdrowia
i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.