Zdrowie

Grafika - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu (World Autism Awareness Day, WAAD) ustanowili przedstawiciele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego 21 stycznia 2008 r. Głównym przesłaniem tego dnia jest okazanie solidarności osobom dotkniętym autyzmem. Szeroko zakrojone działania informacyjno – edukacyjne przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz pomagają osobom z zaburzeniem autyzmu lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

 

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Świat osoby z autyzmem może być trudny do wyobrażenia. Sól może być kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie wywołuje silny ból. Postrzeganie świata z perspektywy osoby autystycznej jest po prostu inne i zasługuje na zrozumienie. Tym bardziej, że zachowania nietypowe i trudne, pojawiają się często jako reakcja obronna na specyficzną nieumiejętność odnalezienia się w świecie. A to rodzi negatywne reakcje otoczenia.

 

Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet. Dlatego wiele budynków 2 kwietnia zostanie podświetlonych na niebiesko i różowo. Ten symboliczny gest ma służyć zwróceniu uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

 

Więcej informacji na temat autyzmu można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Fundacja Synapsis – https://synapsis.org.pl/

Fundacja JiM – https://jim.org/