Zdrowie

Grafika - Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego – 6 października

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPD) obchodzony jest od 2012 roku z inicjatywy australijskiej organizacji non-profit Cerebral Palsy i amerykańskiej organizacji United Cerebral Palsy. Obchody Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat tej choroby oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienne problemy osób z MPD.

Szacunkowo 17 milionów osób na świecie ma zdiagnozowane Mózgowe Porażenie Dziecięce, to blisko połowa ludności Polski. Mózgowe porażenie dziecięce występuje u około 2 na 1000 urodzonych dzieci.

 

Mózgowe Porażenie Dziecięce nie jest chorobą. Jest zespołem objawów, które wynikają z trwałego uszkodzenia mózgu:

  • 1 na 4 dzieci  z MPD nie mówi;
  • 1 na 3 dzieci z MPD nie chodzi;
  • 1 na 2 dzieci z MPD jest niepełnosprawne intelektualnie;
  • 1 na 4 dzieci z MPD cierpi na epilepsję.

 

W Polsce spośród wszystkich dzieci z niepełnosprawnością ruchową, ponad połowę – bo ok. 20 – 25 tys. stanowią dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Obecnie Światowy Dzień MPD wpierany jest przez kilkaset organizacji związanych z porażeniem mózgowym, przez liczne uczelnie, instytucje badawcze, szkoły i szpitale dziecięce z aż 65 państw. W ramach akcji, nie tylko nagłaśnia się problematykę porażenia dziecięcego, ale również poszukuje rozwiązań, które spowodowałyby zwiększenie komfortu życia osób dotkniętych MPD.

 

Co to jest Mózgowe Porażenie Dziecięce?

Mózgowe porażenie charakteryzuje się nieprawidłowym napięciem mięśni, mimowolnymi odruchami, zaburzeniami w sferze rozwoju motorycznego i koordynacji. Przyczyną MPD są wady rozwojowe lub uszkodzenie mózgu, do których doszło podczas życia płodowego. Uszkodzenie mózgu jest niepostępujące, a w jego wyniku dochodzi do rozwoju objawów MPD wyrażonych zaburzeniami postawy oraz ruchomości.

 

Kolor zielony, jako kolor nadziei, stał się symbolem obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego i tego dnia na całym świecie, w geście solidarności z osobami z MPD, rozświetlane są w kolorze zielonym prestiżowe budynki i obiekty.