Zdrowie

Akademia Stop Udarom

Ruszyła akcja Akademia Stop Udarom

Głównym celem bezpłatnej platformy Akademia Stop Udarom jest edukacja dzieci na temat udaru mózgu. To bezcenna lekcja, która może uratować życie, bo przecież wszyscy słyszeliśmy o kimś kto doznał udaru mózgu, a w sytuacji wystąpienia schorzenia bardzo ważna jest każda sekunda. Wiadomo, że im szybsze rozpoznanie i reakcja, tym mniejsze powikłania poczyni u chorego. Właściwe rozpoznanie objawów udaru, następnie bezzwłoczne wezwanie pogotowia i przewiezienie poszkodowanego do szpitala z oddziałem udarowym może uratować życie i ograniczyć konsekwencje choroby.

 

Projekt edukacyjny dedykowany jest uczniom klas piątych, którzy mają okazję dowiedzieć się czym objawia się udar mózgu i jak należy reagować w przypadku jego wystąpienia. Cenne jest to, że poprzez platformę edukacyjną Akademia Stop Udarom każdy nauczyciel w dowolnym czasie ma szansę pobrać przystępnie opracowane materiały i scenariusz, a następnie sam przeprowadzać warsztaty edukacyjne nt. udaru mózgu w swojej szkole.

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!” to nowatorski program edukacyjny kierowany do uczniów klas V szkół podstawowych. Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Polskie Towarzystwo Neurologiczne. W marcu 2019 r. omawiany projekt otrzymał nagrodę „Wizjonerzy Zdrowia 2019” w dziedzinie Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny. W ramach programu odbyły się bezpłatne warsztaty edukacyjne nt. udaru mózgu w szkołach podstawowych w całej Polsce – tutaj można obejrzeć film z relacji.

 

Do udziału w Akademii Stop Udarom zapraszamy nauczycieli oraz inne osoby z wykształceniem pedagogicznym. Platforma umożliwia samodzielne przygotowanie się do przeprowadzenia warsztatu nt. udaru mózgu w swoich placówkach oświatowych. Po przeprowadzeniu lekcji nauczyciele będą mogli uzyskać certyfikat i zestaw materiałów dla uczniów.