Programy - konkursy

Wyniki uzupełniającego konkursu

Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1586/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. rozstrzygnął uzupełniający konkurs ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

•    Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą środków publicznych – do pobrania w załączniku