Programy - konkursy

Wyniki uzupełniającego konkursu ofert

Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 28/1390/18 z dnia 18 lipca 2018 r. rozstrzygnął uzupełniający konkurs ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

 

  • Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą środków publicznych – do pobrania