Programy - konkursy

Wyniki konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 21/989/18 z dnia 30  maja 2018 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn.Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

 

 

Więcej informacji na temat ww. Programu realizowanego w 2018 r. na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „ZDROWIE” – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ.