Programy - konkursy

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 16/736/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu.

 

Koordynatorem ww. Programu został Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźnemu im. T. Browicza w Bydgoszczy. Kwota finansowania zadania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi
33.000 zł.