Programy - konkursy

Grafika - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 19/745/21 z dnia 18 maja 2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu.

 

  • Koordynatorem ww. Programu został:
    „Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

 

Więcej informacji na temat ww. Programu realizowanego w 2021 r. jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „ZDROWIE” – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ-INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW.