Programy - konkursy

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2022 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 7/228/21 z dnia 23 lutego 2022 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2022 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 25 marca 2022 r.

 

Do pobrania: