Programy - konkursy

Grafika - Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2022 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 16/597/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2022 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 20 maja 2022 r.

 

 

Do pobrania: