Programy - konkursy

Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskiem

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 10/382/21 z dnia 17 marca 2021 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2021 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 6 kwietnia 2021 r.

 

Do pobrania: