Programy - konkursy

Ogłoszenie konkursu ofert

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 6/211/20 z dnia 19 lutego 2020 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi  (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV)

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2020 r.

  

Do pobrania:

  • Ogłoszenie konkursu – tutaj
  • Oczekiwana liczba osób objętych w ramach programu badaniami diagnostycznymi krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) w poszczególnych samorządach terytorialnych – tutaj
  • Formularz ofertowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – tutaj