Programy - informacje

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (realizacja – 2021 r.)

Koordynator
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz – dr n. med. Krzysztof Gierlotka tel. 602-224-446,

e-mail: krzysztof.gierlotka@gmail.com

Więcej informacji na stronie www.program.wsoz.pl/

 

Cel programu

zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia pneumokokowe) i powikłań po zakażeniu pneumokokowym wśród osób po 65 r.ż.

 

Przedmiot programu

szczepienie osób dorosłych po 65 r.ż. przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej.

 

Adresaci programu

osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej, zamieszkałe na terenie jst, które wyraziły wolę jego realizacji.

Nabór osób do szczepień przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy Programu we współpracy z gminami. Łączna liczba osób planowana do objęcia programem – 2 414.

 

Partnerzy programu

 

Program w 2021 r. realizowany jest w partnerstwie z 36 samorządami terytorialnymi.

 

Realizatorzy programututaj

 

Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla dorosłych, będących mieszkańcami gminy w 50%.

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 360.900,00 zł.