Zdrowie

Grafika - Konkurs wniosków

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY – Konkurs wniosków ogłoszony przez Ministra Zdrowia skierowany do gmin

W dniu 8 grudnia 2022 r. Minister Zdrowia ogłosił konkurs wniosków nr FM-SRP.01.2022 na: dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875).

 

  • Poziom dofinansowania ze środków Funduszu Medycznego wynosi nie więcej niż 80% kosztów realizacji jednego programu – jeden wnioskodawca może otrzymać nie mniej niż 250 tys. zł i nie więcej niż 1,5 mln zł łącznie na lata 2023-2025. Całość środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 75 mln zł.

 

  • Wnioski można składać do dnia 7 lutego 2023 r. do godziny 16:00 – wyłącznie za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl/.

 

  • Dostęp do POPI wymaga założenia konta i zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia wniosku aplikacyjnego konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 

Ogłoszenie zawierające więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce poświęconej ogłoszeniom w ramach Funduszu Medycznego:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia-konkursowe