Zdrowie

Oferta w trybie uproszczonym

Oferta z dnia 5 stycznia 2015 r. złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie narkomanii).

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”

Nazwa zadania: Obchody Światowego Dnia AIDS

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 56 62 18 564 do dnia 16 stycznia 2015 r.

Oferta do pobrania