Zdrowie

Logotyp ZUS

Od grudnia znikają papierowe zwolnienia lekarskie – czy jesteś przygotowany?

ZUS informuje, iż z dniem 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

 

W związku z tym ZUS Oddział w Toruniu oraz wszystkie podległe mu jednostki terenowe tj.  placówki ZUS we Włocławku, w Grudziądzu, Brodnicy, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Rypinie od 19 listopada br. do 30 listopada br. uruchamiają dla wszystkich zainteresowanych lekarzy oraz asystentów medycznych:

  1. Dodatkowe szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA, które będą się odbywać od 19.11.2018 r. do 30.11.2018 r.  w dni robocze. Rozpoczęcie szkolenia  o godzinie 14:00;
  2. „Biała sobota”, która została zaplanowana na 24.11.2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 we wszystkich ww.  placówkach ZUS
  3. Wydłużone godziny pracy dedykowane lekarzom i asystentom medycznym we wszystkie dni robocze począwszy od 19.11.2018r. do 30.11.2018r. Dyżury będą trwały od godz. 15:00 do godziny 18:00.

 

Poniżej przypominamy, podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem e-ZLA:

– wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia (w systemie istnieje dostęp do danych pacjenta, jego pracodawcy oraz członków rodziny – wystarczy wpisać PESEL pacjenta, a pozostałe jego dane zapiszą się w e-ZLA automatycznie,

– e-ZLA trafia natychmiast do systemu ZUS i jest w nim zapisane – lekarz nie musi więc jak dotychczas dostarczać papierowych zwolnień do ZUS oraz przechowywać ich drugiej kopii,

– pracodawca, który posiada profil na PUE otrzymuje natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie,

– pracownik, którego pracodawca posiada profil na PUE w przypadku wystawienia przez lekarza e-ZLA nie musi go dostarczać do pracodawcy (w przypadku pracowników) lub ZUS (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciążył na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

Jeśli pracodawca nie będzie miał profilu na PUE, lekarza musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy.