Zdrowie

grafika: Magdalena Wójcicka-Obłój

Międzynarodowy Dzień Farmaceuty

14 maja przypada Międzynarodowy Dzień Farmaceuty.

 

Zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz zasady jego wykonywania reguluje ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zwodzie farmaceuty.

Zgodnie z ww. ustawą, farmaceuta jest samodzielnym zawodem medycznym.

 

Praca farmaceuty jest niezwykle odpowiedzialnym i trudnym zajęciem. Zawód ten wymaga rozległej wiedzy medycznej, w tym znajomości prawa, nie tylko farmaceutycznego. Zaangażowanie farmaceutów sprawia, że opieka nad pacjentem jest kompleksowa i często wykracza poza podstawowe ich obowiązki.

 

Według informacji GUS z 2019 r., kujawsko-pomorskie jest jednym z trzech województw, w których na jedną aptekę przypada najwięcej ludności.

 

W raporcie Ministerstwa Zdrowia, opublikowanym w 2020 r. wskazano, że w naszym województwie jest 1399 farmaceutów realizujących recepty.

 

Warto wspomnieć tu wybitnych farmaceutów, takich jak  Caleb Davis Bradham – amerykański farmaceuta, który opracował recepturę jednego z najsłynniejszych na świecie napojów o nazwie “Pepsi-Cola”. Spośród słynnych polskich farmaceutów należy wymienić Jana Józefa Ignacego Łukasiewicza (1822 r. – 1882 r.), znanego w Polsce jako wynalazcę lampy naftowej.

 

Życzymy wszystkim Farmaceutom zdrowia, wytrwałości w codziennej pracy i aby zawsze przynosiła ona spełnienie i satysfakcję. Na zdrowie !