Zdrowie

Loga: Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach i Europejski Dzień Wiedzy o antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i obchodzony jest co roku w dniu 18 listopada. Jednocześnie w dniach 18-24 listopada rozpoczyna się Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Anibiotic Awareness Week) – ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 roku.

 

Obie kampanie mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania i rozprzestrzeniania się zjawiska oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka oraz na podniesienie świadomości społeczeństwa na poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego powodowanego przez to zjawisko.

 

Współczesna antybiotykoterapia rozpoczęła się w 1928 roku w momencie odkrycia przez Fleminga penicyliny. Wprowadzenie jej do lecznictwa było wielkim przełomem w medycynie.

 

Wszystkie wprowadzone na początku antybiotyki były substancjami występującymi naturalnie w przyrodzie. W pierwszych dekadach, po ich odkryciu, były one uważane za cudowne leki, które na zawsze rozwiążą problem infekcji bakteryjnych. Ich skuteczność oraz łatwodostępność doprowadziły jednak do ich nadużywania. Niestety, w związku z nadużywaniem antybiotyków, bakterie stają się na nie odporne, w związku z czym skuteczność leczenia spada. Z tego względu konieczne jest racjonalne stosowanie antybiotyków oraz ciągła praca nad nowymi lekami.

 

Światowa Organizacja Zdrowia oraz Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób szerząc wiedzę na temat problemu antybiotykoodporności wpływa na skalę świadomości ogółu społeczeństwa oraz pracowników ochrony zdrowia na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz o jej konsekwencjach oraz skłania do wyboru stosownych leków.

 

Informacje na temat obchodów w Polsce kampanii informacyjnej dot. Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach dostępne są na stronie antybiotyki.edu.pl

 

Materiały do pobrania: