Zdrowie

Grafika - 21 marca - Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzień Kolorowej Skarpetki na znak tolerancji i akceptacji osób z Zespołem Downa

Zespół Downa to zespół cech, które są wynikiem obecności dodatkowego chromosomu 21 w komórkach ciała. W każdej komórce ciała powinno znajdować się 46 chromosomów, w przypadku zespołu Downa zamiast pary (dwóch) chromosomów 21. występują trzy.

 

Dzieci z zespołem Downa mają charakterystyczne cechy wyglądu, obniżony iloraz inteligencji oraz inne nieprawidłowości dotyczące różnych układów i narządów, które u poszczególnych osób mogą być różne. Dokładnie nie wiadomo, dlaczego u niektórych dzieci pojawia się dodatkowy chromosom, wiadomo natomiast, że ryzyko wystąpienia zespołu Downa rośnie wraz z wiekiem matki. Zespół Downa jest najczęstszą aberracją chromosomową stwierdzaną u żywo urodzonych. Występuje u ludzi wszystkich ras, we wszystkich krajach na świecie, ze średnią częstością około 1/800 urodzeń. W grupie kobiet 20-letnich częstość jej występowania u noworodków zespołu Downa wynosi 1:1200, a w grupie kobiet 45-letnich 1:30. Częstość trisomii 21 jest znacznie wyższa w momencie poczęcia, jednak ok. 60% płodów z zespołem Downa ulega samoistnemu poronieniu, a około 20% to martwe urodzenia.

Zespół Downa jest zaburzeniem genetycznym i nie ma możliwości jego wyleczenia. Osoby z zespołem Downa wymagają rehabilitacji oraz leczenia i monitorowania powikłań.

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa (ang. World Down Syndrome Day – WDSD), święto obchodzone corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa (ang. Down Syndrome International– DSI), ustanowione w 2005 r., od 2012 r. pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie, a inauguracja WDSD miała miejsce w Singapurze 21 marca 2006 r. zorganizowana przez angielską organizację Down’s Syndrome Association (DSA). Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, a zespół Downa to trisomia 21.

W Polsce pierwszą organizacją, która włączyła się w obchody w 2006 r., było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat”.

Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną
oraz integracja z nimi.

W ten wyjątkowy dzień organizatorzy Światowego Dnia Zespołu Downa zachęcają do założenia skarpetek w różnych, wesołych kolorach na znak tolerancji i akceptacji osób z Zespołem Downa. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, długie lub krótkie, w różnych, niepasujących do siebie parach. Można także założyć kolorowe ubrania.

Rok 2024 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ROKIEM KOBIET ODWAŻNYCH, zatem wszystkim kobietom posiadającym dodatkowy chromosom 21, życzymy dużo odwagi do pokonywania codziennych wyzwań i podejmowania się tych spektakularnych!