Zdrowie

Dziękujemy Pielęgniarkom i Położnym!

12 maja – Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to doskonała okazja, by podziękować wszystkim osobom pracującym w tych zawodach. Praca pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych to codzienna misja niesienia pomocy, ulgi w cierpieniu, trwania przy pacjencie oraz dawania otuchy bliskim chorego.

 

W naszym regionie, w podmiotach leczniczych pracuje ponad 12 tys. pielęgniarek i położnych. Doceniamy ich trud i poświęcenie w codziennej pracy na rzecz zdrowia i życia mieszkańców województwa.

Dziękujemy za wrażliwość, profesjonalizm i zaangażowanie, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności oraz determinacji w realizacji powziętych działań. Niech Wasz trud i codzienne wyzwania będą źródłem satysfakcji i spełniania zawodowego.