Zdrowie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Fot. Sky Drone Studio
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Fot. Sky Drone Studio

Coraz więcej placówek medycznych stawia na leczenie jednego dnia

Według raportu Główny Urząd Statystyczny dotyczącego Zdrowia i ochrony zdrowia w 2022 r. wynika, że ubywa szpitali i łóżek na rzecz leczenia jednego dnia.

 

W Polsce na koniec 2022 r. funkcjonowało 896 stacjonarnych szpitali ogólnych, o 3 mniej niż przed rokiem, oraz 231 szpitali dziennych (tzw. szpitali jednego dnia), czyli o 12 więcej niż w 2021 r. Dysponowały one łącznie 164,4 tys. łóżek oraz 6,5 tys. miejsc dziennych. Było to odpowiednio o 2,6 proc. (4 356 łóżek) mniej i o 11,4 proc. (661 miejsc) więcej niż w roku poprzednim. W szpitalach dziennych znajdowało się 281 łóżek (0,2 proc. wszystkich łóżek szpitalnych) oraz 1 133 miejsc (17,6 proc. miejsc dziennych).

 

W 2022 r. wskaźnik liczby łóżek w szpitalach stacjonarnych na 10 tys. ludności kraju wyniósł 43,5 łóżka, o 0,9 mniej niż w 2021 r. Na koniec 2022 r. na jedno łóżko przypadało przeciętnie 230 mieszkańców, o 5 osób więcej niż w roku poprzednim. Wartość wskaźnika liczby łóżek w szpitalach stacjonarnych na 10 tys. ludności w większości województw była niższa w stosunku do 2021 r., tylko w woj. wielkopolskim i dolnośląskim była wyższa.

 

W szpitalach ogólnych w 2022 r. hospitalizowano 6 895,9 tys. pacjentów, o 8,9% (prawie 563,7 tys. osób) więcej niż w roku 2021. W przeliczeniu na 10 tys. ludności Polski przypadały 1823 hospitalizacje, o 156 więcej w porównaniu z 2021 r.
W stosunku do roku poprzedniego liczba hospitalizowanych na 10 tys. ludności zwiększyła się we wszystkich województwach. Więcej było także hospitalizowanych dzieci i młodzieży.  Znacząco wzrosła także liczba pacjentów objętych opieką dzienną.

W oddziałach jednego dnia leczyło się łącznie 4 034,7 tys. osób, tj. o 18 proc. więcej.

Pacjenci leczeni dziennie w szpitalach stacjonarnych stanowili 94,7 proc. tej liczby, natomiast w szpitalach dziennych – 5,3 proc. (rynekzdrowia.pl)

 

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ogółem 41 szpitali (bez szpitali dziennych). Zarejestrowanych pacjentów natomiast było 330 110, w tym dzieci do 18 roku życia 65172, a na 10 tys. mieszkańców 1641.

Wskaźnik liczby szpitali na 100 tys. mieszkańców, uwzględniający placówki jednego dnia, wyniósł średnio dla Polski 3,0. Największy wskaźnik był w województwie śląskim 3,4, a najmniejszy w województwie wielkopolskim (1,7), podkarpackim i kujawsko-pomorskim po 1,9. Rośnie liczba łóżek na psychiatrii, maleje jednakże na ginekologii, neonatologii i pediatrii.

W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2022 r. łączna liczba łóżek (razem z łóżkami i inkubatorami dla noworodków) w szpitalach ogólnych (łącznie z MSWiA) wynosiła 8 399, w tym dla dzieci do 18 roku życia 919. W stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o 35 %.

Na 10 tys. ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r. przypadało 41,9 łóżek, w 2021 r. było 43,1. Na jedno łóżko przypadło 239 osób.

Z uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 i 2021 r. spadła wartość wskaźników wykorzystania łóżek. W 2022 r. wskaźniki te wzrosły.

W 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim we wszystkich szpitalach ogólnych łóżko było zajęte średnio przez 235 dni co daje 64,4% wykorzystania. W Polsce wskaźnik wykorzystania łóżka wyniósł 64,6%.