Zdrowie

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia (sercowo-naczyniowego) są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Mimo coraz lepszej diagnostyki i coraz nowocześniejszych metod leczenia, w Polsce co roku z powodu chorób układu krążenia umiera 175 tysięcy osób.

 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. w naszym województwie choroby układu krążenia odpowiadały za 36% wszystkich zgonów (21252 zgonów ogółem w 2017 r.).
W podziale na zgony wg płci statystyki wyglądają następująco: zgony mężczyzn z powodu chorób układu krążenia stanowiły 31,5% wszystkich zgonów mężczyzn a u kobiet aż 40,2% wszystkich zgonów kobiet.

 

Spośród chorób sercowo-naczyniowych najwięcej zgonów powodują: niewydolność serca, przewlekłe choroby niedokrwienne serca oraz ostry zawał serca.

Serce jest centralnym narządem krążenia, aby wykonać swe zadanie, musi ono być stale zaopatrywane w tlen i materiały energetyczne przez naczynia wieńcowe, których sprawne funkcjonowanie jest dla serca życiowo ważne.

Choroby serca i naczyń powstają w wyniku działania tak zwanych czynników ryzyka. Szczególnie narażone na rozwój chorób układu krążenia są osoby, u których występuje jednocześnie kilka takich czynników, a są nimi:

  • podwyższony poziom cholesterolu
  • palenie tytoniu
  • mała aktywność ruchowa
  • nadwaga i otyłość
  • upośledzona tolerancja glukozy
  • czynniki psychologiczne (nadmierny stres, depresja)
  • nieracjonalne odżywianie
  • zaawansowany wiek
  • płeć męska
  • rodzinne obciążenie chorobami serca.

Istotnej przyczyny powstawania choroby naczyń  (miażdżycy) należy upatrywać w naszym stylu życia. Duże obciążenie w postaci stresu, złej diety, braku ruchu prowadzi do stylu życia obejmującego liczne czynniki ryzyka. Może to być przyczyną pierwszego, jak i następnych zawałów.

Ponad 50% przypadków zawału można wiązać właśnie z czynnikami ryzyka. Oznacza to, że gdyby się udało je wyeliminować to mielibyśmy o połowę mniej zawałów serca.

Należy podkreślić szczególnie wagę podejmowania regularnej aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i kontrolowania masy swojego ciała jak również rzucenia palenia wśród osób, które wciąż palą papierosy czy inne wyroby tytoniowe. To ogromnie ważne, gdyż każdy palacz ma dwukrotnie wyższe ryzyko zawału serca, w porównaniu z osobami niepalącymi, bez względu na inne występujące czynniki.

Takim szczególnym dniem upowszechniania wiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz o możliwościach leczenia i profilaktyki jest Światowy Dzień Serca, który obchodzony jest w ostatnią niedzielę września corocznie od 2000 roku.

Jest to inicjatywa Światowej Federacji Serca przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u. Obchody Dnia Serca mają na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób serca, diagnostyki, leczenia jak również promocję zdrowego stylu życia.