Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Jesteśmy po to, by otwierać szanse

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rozmowa z Januszem Iwańskim, dyrektorem Zespołu Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach w powiecie toruńskim, Kujawsko-Pomorskim Liderem Edukacji 2017

 

Uczniowie szkoły, którą pan kieruje odnoszą sukcesy w wielu dyscyplinach. Czy trudno utrzymać wysoki poziom nauczania w wiejskiej szkole?

 

Nie byłoby sukcesów uczniów i szkoły gdyby nie cały dobrze rozumiejący się i pracowity zespół nauczycieli, złożony z doświadczonych pedagogów oraz niezwykle twórczych i ambitnych młodych nauczycieli. Jestem dumny, że udało mi się taki zgrany zespół stworzyć i być jego liderem.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Dyrektorem Zespołu Szkół w Dobrzejewicach jestem od 2000 roku. Znaczną poprawę wyników nauczania odnotowaliśmy od roku 2005, dzięki programom wyrównywania szans edukacyjnych i programom rozwojowym, którymi objęto wszystkie szkoły w gminie Obrowo. Byłem inicjatorem i koordynatorem tych programów. Zyskali nauczyciele (był to dla nich dodatkowy zarobek), a przede wszystkim uczniowie.

 

[Zlikwidowane w związku z reformą systemu edukacji] gimnazjum w Dobrzejewicach należało do najlepszych tego typu szkół w województwie, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych. Dorobek ostatnich 15 lat to prawie pół setki laureatów i czterdzieścioro finalistów konkursów przedmiotowych z chemii, biologii, geografii, matematyki, historii, języka polskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego. Nasze Liceum Ogólnokształcące osiągnęło w ubiegłym roku najlepszy w powiecie toruńskim średni wynik z egzaminów maturalnych, zaś licząc licea (…) [w samym Toruniu] znalazło się w środku stawki. Liczna rzesza naszych uczniów otrzymuje lub otrzymywała marszałkowskie stypendia dla uzdolnionych

 

Na sukces naszej szkoły, a także innych szkół w gminie Obrowo, znaczący wpływ ma polityka oświatowa lokalnych władz samorządowych. Mamy dodatkowe zajęcia z języków obcych, koła przedmiotowe, klasy liczące do 24 uczniów, wsparcie dla uczniów dojeżdżających umożliwiające im udział w zajęciach popołudniowych, w wolne soboty czy ferie, także bezpłatny autobus na wyjazdy edukacyjne.  

 

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

 

Jest pan pedagogiem o sporym stażu i dorobku. Jaka pańskim zdaniem powinna być szkoła?

 

Szkoła wychowuje i uczy, ale realizując te zadania powinna także kształcić umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, co jest istotnym warunkiem funkcjonowania w „globalnej wiosce”. Nie można zmuszać uczniów do mechanicznego przyswajania wiedzy; należy włożyć wiele wysiłku, by zdobyta wiedza była przydatna i użyteczna w realiach współczesnego świata. Powinniśmy przygotowywać do życia rodzinnego i społecznego, kształtować umiejętność rzetelnej pracy i współdziałania w grupie, uczyć samodzielności i zachęcać do rozwoju zainteresowań, wychowywać do patriotyzmu i szacunku dla kultury i dziedzictwa narodowego. Jesteśmy po to, by otwierać szanse wszystkim uczniom. Wierzę też, że szkoła rozwija się tak, jak rozwijają się nauczyciele, którzy w niej pracują. W naszej szkole staramy się właściwie wypełniać naszą misję.

 

29 kwietnia 2016 r. / 13 października 2017 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.