Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Uzależnienia

„Każdy dzień na moją korzyść”

Logotyp kampanii społecznej „Na zdrowie”

„Każdy dzień na moją korzyść” to hasło kampanii społecznej „Na zdrowie”, która powstała z inicjatywy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jej realizatorem jest Fundacja Poza Schematami. Celem kampanii jest wzrost wiedzy osób dorosłych na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie człowieka.

Czytaj więcej

Pierwsza seria szkoleń za nami

Bydgoszcz, 12 września 2023 r. , szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”., fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

Po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Czytaj więcej

Warsztaty w ramach programu „Sztuka Wyboru”

Warsztaty w ramach programu „Sztuka Wyboru”

„Sztuka Wyboru” to program poruszający temat zagrożeń i problemów, z jakimi spotykają  się młodzi ludzie. Realizowany jest od 2011 roku we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Fundacji Tumult. Jego celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży i dotarcie do niej z przekazem profilaktycznym poprzez sztukę.

Czytaj więcej

O Alkoholowym Zespole Płodowym w programie „Mocne wsparcie”

Kadr z programu "Mocne wsparcie" w TVP Bydgoszcz, 12 września 2023 r.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zaburzenia rozwoju występujące u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Najcięższym zaburzeniem z grupy FASD jest FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy.

Czytaj więcej

O FASD na konferencji

Konferencja „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD” fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W dniu 8 września 2023 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja poświęcona pomocy dzieciom, u których zdiagnozowano FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Wydarzenie było wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Fundacji „Daj Szansę”.

Czytaj więcej

Toruński Ośrodek Terapii Uzależnień ma 35 lat

Jubileusz ośrodka „Tramwajowa” i konferencja naukowa na temat terapii uzależnień, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść i radna województwa Katarzyna Lubańska uczestniczyli w odbywającej się w Toruniu konferencji naukowej na temat roli relacji terapeutycznej w psychoterapii uzależnień. Wydarzenie towarzyszyło jubileuszowi toruńskiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień funkcjonującego w ramach marszałkowskiego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Czytaj więcej

Światowy Dzień FAS

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego. Ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka.

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD”

Konferencja "Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD", 8 września 2023

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” zapraszają na konferencję pt. „Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD”.

Czytaj więcej

Uzależnienia – gdzie szukać pomocy

Wejście do WOTUiW

Osoby, które czują, że potrzebują porozmawiać z kimś o różnych aspektach korzystania z substancji psychoaktywnych (własnym, kogoś bliskiego) mogą zwrócić się  m.in. do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, działającej w strukturze Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Akcja Profilaktyczna ZDROWIE NA TAK

Akcja TPPU

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza na Akcję Profilaktyczną ZDROWIE NA TAK z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu dnia 31 maja 2023 r. (środa) w godz. 10:00 - 16:00 na Rynek Nowomiejski w Toruniu.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.