Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Urząd
  • Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

I. WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNESamodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dra Józefa Krzymińskiego s.p.z.o.z. w Inowrocławiu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w ToruniuSamorządowe Instytucje Kultury

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Opera „NOVA” w Bydgoszczy

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Pałac Lubostroń w Lubostroniu

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Kopernikańska w Toruniu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
Wojewódzkie Samorządowe Osoby Prawne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we WłocławkuII. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Jednostki Budżetowe

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Brodnicki Park Krajobrazowy

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Krajeński Park Krajobrazowy

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
 
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy
 
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
 
Nadgoplański Park Tysiąclecia
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
 
Tucholski Park Krajobrazowy
 
Wdecki Park Krajobrazowy
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu
 
Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku
 


III. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku


Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. w Toruniu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Sopocie

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. w Białych Błotach

POLREGIO sp. z o.o. w Warszawie

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. w Przysieku

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu

Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w Ciechocinku


Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w BydgoszczyCzytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.