Środowisko

Stoisko edukacyjno-promocyjne Wdeckiego Parku Krajobrazowego fot. WPK
Stoisko edukacyjno-promocyjne Wdeckiego Parku Krajobrazowego fot. WPK

XIII. Jarmark Ekoturystyczny w Charzykowach „Czym Chata Bogata”

W niedzielę, 31 lipca br. w Charzykowach odbył się XIII. Jarmark Ekoturystyczny „Czym Chata Bogata” w ramach promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie „Dary natury, bogactwo kultury”. Z województwa kujawsko-pomorskiego w wydarzeniu wzięły udział dwa Parki Krajobrazowe: Wdecki i Tucholski. Tematem przewodnim jarmarku były drzewa. W ramach konkursów uczestnicy otrzymywali pieczątkę za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek przyrodniczych przygotowanych przez sześć stoisk edukacyjnych:

 

  1. Drzewo od nasionka – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu,
  2. Martwe drewno – Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
  3. Mykoryza drzew – Tucholski Park Krajobrazowy,
  4. Rozpoznawanie drzew – Wdecki Park Krajobrazowy,
  5. Drzewa bartne – Wdzydzki Park Krajobrazowy,
  6. Drzewa domem zwierząt – Zaborski Park Krajobrazowy.

 

Wdecki Park Krajobrazowy na swoim stoisku pt. „Rozpoznawanie Drzew” przewidział dla uczestników następujące zadania konkursowe:

– krzyżówka – zadanie polegało na rozpoznaniu gatunków drzew i krzewów, do których należą poszczególne fragmenty (owoce, liście, kwiatostany) przedstawione na planszy. Nazwę rozpoznanych gatunków należało wpisać w odpowiednie pola krzyżówki. Wyróżnione litery utworzyły hasło, nazwę drzewa, które jest symbolem Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

– zestaw małego dendrologa – dopasowanie do danego liścia fragmentów owoców, z jakiego drzewa pochodzą

– zestaw małego dendrologa – dopasowanie do danego liścia fragmentów owoców, z jakiego krzewu pochodzą.

 

Stoisko Tucholskiego Parku Krajobrazowego prezentowało zagadnienie mykoryzy, czyli symbiozy korzeni drzew i strzępek grzyba. Drzewo zyskuje w tym związku wodę, sole mineralne, ochronę przed patogenami i lepszą odporność na suszę, a grzyb węglowodany. Taki układ, zwany „grzybokorzeniem” jest ponadto silniejszy. Połączenia grzybów i drzew tworzą w lesie sieć, za pomocą której drzewa przekazują sobie informacje, nawet na odległe skraje lasu. Można to zjawisko porównać do leśnego Internetu. Niektóre gatunki grzybów mają szerokie spektrum partnerów mykoryzowych, a inne wchodzą w relacje tylko z jednym gatunkiem drzewa. Zadanie konkursowe polegało na dopasowaniu do określonych gatunków grzybów konkretnych gatunków drzew, pod którymi rosną – ich partnerów mykoryzowych.

 

Jarmark cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów. W wydarzeniu wzięło udział ok. tysiąca osób. W grach edukacyjnych lasów i parków wzięło udział 200 uczestników. O 15.15 odbyło się losowanie nagród. Każdy Park oraz RDLP w Toruniu ufundował po dwie nagrody dla uczestników, którzy prawidłowo rozwiązali wszystkie zadania konkursowe i zebrali komplet pieczątek. Nagrodami były książki, albumy przyrodnicze oraz materiały edukacyjno-promocyjne.

 

Tekst: TPK

Zdjęcia: TPK, WPK

 

Stoisko edukacyjno-promocyjne Wdeckiego Parku Krajobrazowego fot. WPKStoisko edukacyjno-promocyjne Wdeckiego Parku Krajobrazowego fot. WPKStoisko promocyjne WPK fot. WPKStoisko promocyjno-edukacyjne TPK fot. TPKStoisko TPK fot. TPKStoisko Wdeckiego Parku Krajobrazowego fot. WPKStoisko WPK fot. WPKXIII. Jarmark Ekoturystyczny Czym Chata Bogata - Charzykowy 2022 fot. WPKXIII. Jarmark Ekoturystyczny Czym Chata Bogata - Charzykowy fot. WPKZabawy konkursowe WPK fot. WPK