Środowisko

grzybowe pieczątki cieszą się powodzeniem fot. Rafał Borzyszkowski

Wystawa „Grzyby” Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Toruniu

13 października 2022 r. w Toruniu odbyła się wystawa grzybów zorganizowana przez Tucholski Park Krajobrazowy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Mykologicznym. Świeże okazy grzybów zaprezentowano przed „Karczmą u Damroki” przy Muzeum Etnograficznym.

 

Wystawę poprzedziły warsztaty terenowe, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Technikum Leśnego w Tucholi wraz z nauczycielami. Rozpoczęły się one prelekcją na temat różnorodności gatunkowej i ochrony grzybów. Następnie ruszyliśmy do lasu w poszukiwaniu świeżych owocników. W terenie zostały ogłoszone trzy konkursy: na najbardziej okazały owocnik grzyba jadalnego, osobliwość grzybobrania oraz najpoprawniej przygotowany do wystawy kosz grzybów. Po zakończonym zbiorze uczestnicy spotkali się przy kapliczce Świętego Huberta w Świcie, aby następnie udać się na omówienie gatunków i wspólny posiłek do Terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile k/Gostycyna. Rozstrzygnięto również konkursy.

 

            Na wystawie znalazły się 104 taksony grzybów makroskopowych. Jej celem było ukazanie różnorodności gatunkowej grzybów występujących na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Wśród eksponowanych okazów znalazły się grzyby jadalne, trujące i niejadalne, należące do trzech grup troficznych: saprotrofów, symbiontów i pasożytów. Zaprezentowano także makiety grzybów chronionych, które można spotkać w lasach naszego parku krajobrazowego i okolicy. Wśród zebranych grzybów pokazano gatunki rzadkie, zagrożone, a także inwazyjne, reprezentowane przez złotoborowika wysmukłego. Grzyb ten rozprzestrzenia się coraz bardziej w naszych lasach, stanowiąc konkurencję dla rodzimych gatunków grzybów wchodzących w symbiozę z sosną zwyczajną, np. borowika szlachetnego i podgrzybka brunatnego. Odwiedzający wystawę mogli nauczyć się odróżniać gatunki jadalne od ich trujących sobowtórów. Poznali cechy budowy najbardziej trującego grzyba w Polsce – muchomora zielonawego (sromotnikowego) oraz gatunków jadalnych, najczęściej z nim mylonych – czubajki kani, gąski zielonki, gołąbka grynszpanowego i pieczarki. Wystawę odwiedziły grupy przedszkolne, które oprócz zwiedzania wystawy mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych i zabrać do domu pieczątki z wizerunkami grzybów oraz kolorowanki. Dzieci poznały także podstawowe zasady zbierania grzybów. Pozostali zwiedzający ekspozycję, to osoby indywidualne, które z zainteresowaniem oglądały prezentowane okazy.

 

Wystawę odwiedziło 176 osób, w tym 77 w ramach grup zorganizowanych i 99 osób indywidualnych. Dla wszystkich zwiedzających przygotowaliśmy wydawnictwo pt. „Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego” oraz informator o walorach przyrodniczych Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

 

Tekst: Barbara Grzesiak

 

grzybiarze hobbyści wnikliwie przysłuchują się cennym informacjom fot. Rafał Borzyszkowski grzybowe pieczątki cieszą się powodzeniem fot. Rafał Borzyszkowski młode pokolenie zainteresowane różnorodnością grzybów fot. Rafał Borzyszkowski najmłodsi kolorują wybrane grzyby fot. Rafał Borzyszkowski najmłodsi uczą sie jak zbierać grzyby i poznaja najgroźniejszego truciciela w kapeluszu fot. Rafał Borzyszkowski naturalne okazy na wystawie fot. Rafał Borzyszkowskipod okiem mykologa zwiedzamy wystawę fot. Rafał Borzyszkowskipoznajemy gatunki grzybów zebrane na wystawę fot. Rafał Borzyszkowskiprzedszkolacy chętnie kolorują sylwetki grzybów fot. Rafał Borzyszkowskistudenci notują cenne informacje o grzybach fot. Rafał BorzyszkowskiUczestnicy warsztatów terenowych fot. Rafał Borzyszkowskiw punkcie promocyjnym TPK przygotowano wydawnictwa fot. Bartłomiej Szamocki wybieramy szczególne okazy grzybów na wystawę fot. Rafał Borzyszkowski wystawa ponad 100 gatunków grzybów gotowa fot. Rafał Borzyszkowski zaproszenie na wystawę grzybów fot. Rafał Borzyszkowski