Środowisko

Uczniowie kl. VIIa ze SP nr 3 w Tucholi podczas zajęć, fot. D. Borzyszkowska
Uczniowie kl. VIIa ze SP nr 3 w Tucholi podczas zajęć, fot. D. Borzyszkowska

W Tucholskim Parku Krajobrazowym opowiadamy – Jak Kujawiak i Pomorzanin pomagają bocianom

Tucholski Park Krajobrazowy rozpoczął zajęcia pt. „Jak Kujawiak i Pomorzanin pomagają bocianom – Poznaj skrzydlatego Wojtka” w ramach VIII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego, przypadającego w tym roku. Zajęcia adresowane są do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

O bocianie białym w siedzibie parku uczyliśmy uczniów kl. VII a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi. Uczestnicy podczas zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej chętnie brali udział w przeprowadzanych doświadczeniach oraz wykonywanych zadaniach, które podczas rozmowy kierowanej pozwoliły im na wyciągnięcie samodzielnie wniosków. Porównywali swoje sylwetki ze skrzydlatym Wojtkiem. Wśród uczniów znalazła się konkurentka z rozpiętością „skrzydeł” 2 m J Zapoznali się z przystosowaniami bociana białego do lotu i brodzenia oraz z menu tego drapieżnika. Dowiedzieli się dlaczego bocian nie śpiewa i przy pomocy patyków chętnie zamienili się w stado rozklekotanych bocianów. Poznali skalę i rangę polskiej populacji wschodnioeuropejskiej na świecie. Zachęcaliśmy do włączenia się w badania naukowe i obserwację bocianiego gniazda, a  chętni zabrali ze sobą przygotowane karty obserwacji w woj. kujawsko-pomorskim. Podczas wicia gniazda z dostępnych materiałów naturalnych i plastikowych odpadów: worków foliowych i sznurków pozostawionych w środowisku, dowiedzieli się o zagrożeniach i możliwościach ochrony bociana. Wyjaśniliśmy trasy i mechanizmy ptasich wędrówek oraz omówiliśmy zagrożenia jakie czyhają podczas długiej podróży. Na podstawie wykonanego doświadczenia uczniowie poznali mechanizm lotu szybowcowego z wykorzystaniem kominów ciepłego powietrza oraz potrafili odpowiedzieć na pytanie: dlaczego bociany białe nie lecą przez Morze Śródziemne? Zdementowaliśmy również newsy nt. powrotów bociana białego z Afryki już w styczniu czy lutym.

 

Na zakończenie grupa wykonała samodzielnie kalendarz bociana białego, który zagości na tablicy w ich klasie.

 

Tekst D. Borzyszkowska