Środowisko

NOWY OKRES SPRAWOZDAWCZY ZA 2015 ROK – OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r. rozpoczął się okres sprawozdawczy za 2015 rok z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej