Środowisko

Fragment naczynia ceramicznego Fot. archiwum KPK
Fragment naczynia ceramicznego Fot. archiwum KPK

Niecodzienne odkrycie w Krajeńskim Parku Krajobrazowym

W maju 2022 r. na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego dokonano niecodziennych odkryć. W miejscowości Górowatki w pobliżu jeziora Stryjewo przeprowadzono badania archeologiczne. Ich wyniki wzbogaciły stan wiedzy o wczesnośredniowiecznym osadnictwie w tej części Krajny. Dofinansowano je ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. Odkryć dokonał zespół badawczy z Katedry Starożytności i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w składzie: Ryszard Kaźmierczak, Piotr Błędowski, Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Mateusz Sosnowski, Jacek Niegowski i Marcin Weinkauf. W organizacji przedsięwzięcia udział miała także Służba Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

 

Naukowcy przeprowadzili badania lądowe oraz podwodne, zarówno powierzchniowe, jak i o charakterze wykopaliskowym. Podczas badań natrafiono na ułamki ceramiki  naczyniowej. Niektóre z nich zaklasyfikowano do epoki żelaza. Pozostałe znaleziska datuje się na okresy wczesnego i późnego średniowiecza. W wyniku badań wyróżniono dwa nowe stanowiska archeologiczne, które wchodzą zapewne w skład szerszego kompleksu osadniczego otaczającego w średniowieczu okolice jeziora Stryjewo. We wnioskach badacze podkreślili konieczność objęcia nowych stanowisk archeologicznych ochroną konserwatorską z uwagi na zagrożenie pod postacią działających nielegalnie tzw. poszukiwaczy skarbów oraz niewątpliwą wartość poznawczą badanych miejsc.

 

Odkrycia badaczy są bardzo istotne także dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Zdobyte przez naukowców informacje na temat wczesnośredniowiecznego osadnictwa w tej części Ziemi Krajeńskiej wzbogacają zasób wiedzy  parku, którego zadaniem jest nie tylko ochrona przyrody, wartości kulturowych i walorów krajobrazowych, ale także ochrona i popularyzacja wartości  historycznych regionu.

 

Tekst: Agnieszka Szliep

 

Źródło: Kaźmierczak R., Błędowski P., Bojarski J., Chudziak W., Sosnowski M., Niegowski J., Weinkauf M., Sprawozdanie wraz z opracowaniem wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w Górowatkach na stanowisku 21 i 22 w powiecie sępoleńskim, woj. kujawsko-pomorskie

 

Fragment naczynia ceramicznego Fot. archiwum KPKFragmenty naczyń ceramicznych Fot. Archiwum KPKNaczynia ceramiczne z wczesnego średniowiecza z obiektu 1.22Naczynia ceramiczne z wczesnego średniowiecza z obiektu 2.22Profil wykopu Fot. Archiwum KPK