Na zielonym

Źródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPK
Źródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPK

Źródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPK

Z cyklu zwiedzamy rezerwaty Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Dzisiaj przedstawię rezerwat „Źródła rzeki Stążki”.

 

Rezerwat został ustanowiony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r.[1][2] Powierzchnia rezerwatu wynosi 250,12 ha[2] (akt powołujący podawał 250,02 ha).

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych fragmentu doliny rzeki Stążki wraz z jej źródłami o wyjątkowych walorach widokowych[2]. Rezerwat objęto ochroną czynną, niewielki fragment rezerwatu (oddział 63d) objęty jest ochroną ścisłą[3].

Same źródła mają swoją nazwę Wodogrzmoty Krasnoludków. Nazwa wywodzi się od wywierzyska, z którego z dużą prędkością wypływają wody Stążki. Źródła wpisane zostały w 1991 r. do rejestru pomników przyrody[4].

Rezerwat przedstawia wyjątkowe wartości geomorfologiczne, geologiczne, klimatyczne i florystyczne. Roślinność jest b. zróżnicowana florystycznie w wyniku znacznej różnorodności siedlisk: od wodnych i szuwarowych, przez szuwarowe do łąkowych i leśnych. Występujące tu zbiorowiska roślinne są dobrze zachowane, z wyjątkiem łąk, na których widoczny jest proces synantropizacji. W pobliżu źródeł rzeki rosną okazałe osobniki wawrzynka wilczełyko Daphne mezerum. Zwraca uwagę roślinność gatunków z rodziny storczykowatych. Nadleśnictwo Tuchola

Źródło Tucholski Park Krajobrazowy

Uwaga. Zgodnie z zapisami ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w rezerwatach obowiązuje szereg ograniczeń, m.in. zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska”

 

Źródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPKŹródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPKŹródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPKŹródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPKŹródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPKŹródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPKŹródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPKŹródła rzeki Stążki 09.11.2020 TPK