Na zielonym

Zaproszenie na szkolenia

Zapraszamy przedsiębiorców naszego regionu, prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych, do udziału w szkoleniu organizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

 

Podczas szkolenia poruszana będzie tematyka z zakresu:

  • aspektów prawnych prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych,
  • pogłębiania świadomości przedsiębiorców dotyczących walorów „ekologicznych” produkowanych dóbr  lub świadczonych usług,
  • możliwości wnioskowania o dofinansowanie przedsiębiorców z terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego,
  • umiejętnego wykorzystania powyższych cech w reklamie, marketingu, w tym marketingu terytorialnego.

 

Formuła szkolenia przewiduje oprócz części wykładowej praktyczne warsztaty na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych.  Dla uczestników przewidziano bufet kawowy oraz obiad. Szkolenie jest bezpłatne.

 

Harmonogram szkoleń w załączeniu.

 

 

Serdecznie zapraszamy!