Na zielonym

Zajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPK

Zajęcia z Edukatorem – 4.11.2019 GLPK

Dnia 29 października br. w Ośrodku edukacji ekologicznej w Rudzie odbyły się warsztaty przyrodnicze dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy, którzy brali udział w II edycji konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny”. Konkurs zorganizowany został przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Jego celem jest promowanie postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki. Natomiast dla najbardziej zaangażowanej w konkurs uczennicy – „ekoliderki”, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy wręczył specjalne podziękowanie oraz nagrody rzeczowe.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za uczestnictwo oraz nauczycielom koordynującym za poświęcony czas i zaangażowanie. Jednocześnie przypominamy, że do 22 listopada czekamy na zgłoszenia do III edycji konkursu.

 

Zajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPKZajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPKZajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPKZajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPKZajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPKZajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPKZajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPKZajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPKZajęcia z Edukatorem - 4.11.2019 GLPK