Na zielonym

Rytebłota - 20.03.2018

Rytebłota – 20.03.2018

RYTEBŁOTA – torfowisko zlokalizowane w centralnej części Brodnickiego Parku Krajobrazowego, na północ od Jeziora Zbiczno. Jego powierzchnia wynosi około 40 ha i obejmuje płytkie i rozległe zagłębienie wytopiskowe, zlokalizowane między jeziorami: Robotno, Kurzyny i Zbiczno. Bogata flora i fauna tego obszaru czyni go niezwykle atrakcyjnym. Na obszarze RYTYCHBŁOT zlokalizowane są siedliska wielogatunkowych łąk wilgotnych. Występujące tu rośliny rzadkie i objęte ochroną gatunkową to kukułka krwista oraz trzcinnik prosty.

Spośród całej grupy płazów, odnotowanych na tym terenie, na uwagę zasługuje obecność kumaka nizinnego Bombina bombina objętego ścisłą ochroną gatunkową.
Bogata jest również awifauna tego obszaru. Na powierzchni występuje szereg różnych gatunków ptaków. Wśród tych ptaków, wiele jest gatunkami o znaczeniu wspólnotowym z Załącznika I Dyrektywy Rady 2009/147/WE tzw. Dyrektywy Ptasiej. Należały do nich mi.in: gąsiorek, jarzębatka, żuraw, lerka, kropiatka, błotniak stawowy i bielik a także samotnik i kszyk. (fot. K.Czubachowska i P.Stopiński)

 

Rytebłota - 20.03.2018Rytebłota - 20.03.2018Rytebłota - 20.03.2018Rytebłota - 20.03.2018Rytebłota - 20.03.2018Rytebłota - 20.03.2018Rytebłota - 20.03.2018Rytebłota - 20.03.2018