Na zielonym

Rybitwy rzeczne ZPKChiN 17.07.2018

Rybitwy rzeczne ZPKChiN 17.07.2018

W europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły stanowi korytarz ekologiczny i ostoję ptasią o randze europejskiej. Dolina to teren lęgowy dla ok. 180 gatunków ptaków.

 

Jednym z działań Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego jest monitoring rybitw rzecznych. W okresie lęgowym rybitwy do złożenia jaj potrzebują piaszczystych wysp. Obecność naturalnych wysp uwarunkowana jest m. in. przez wahania poziomu wody w Wiśle, dlatego jajka i pisklęta rybitw są często narażone na straty.

Przejeżdżając przez Wisłę na trasie Świecie-Chełmno można zauważyć zakotwiczoną barkę, która stanowi doskonałą ochronę tych uroczych ptaków. Jest to sztuczna wyspa lęgowa, która podnosi się wraz z poziomem wody w rzece oraz chroni lęgi przed lądowymi drapieżnikami.

 

Rybitwy rzeczne ZPKChiN 17.07.2018Rybitwy rzeczne ZPKChiN 17.07.2018Rybitwy rzeczne ZPKChiN 17.07.2018Rybitwy rzeczne ZPKChiN 17.07.2018Rybitwy rzeczne ZPKChiN 17.07.2018