Na zielonym

Wycieczkę do pomnika przyrody: źródła św. Rocha, na punkt widokowy Talerzyk w Topolnie

Obszary chronione Doliny Dolnej Wisły – 11.10.2017

Obszary chronione Doliny Dolnej Wisły to był temat przewodni zajęć terenowych przeprowadzonych z młodzieżą z klas gimnazjalnych ze szkoły z Papowa Biskupiego. Wykorzystując ostatnie ciepłe dni tego roku, wybraliśmy się na wycieczkę do pomnika przyrody: źródła św. Rocha, na punkt widokowy Talerzyk w Topolnie, żeby zobaczyć wiślany krajobraz naszego Parku Krajobrazowego oraz omówiliśmy pojęcie rezerwatu na przykładzie Rezerwatu Ostnicowe Parowy Gruczna.

 

Wycieczkę do pomnika przyrody: źródła św. Rocha, na punkt widokowy Talerzyk w TopolnieWycieczkę do pomnika przyrody: źródła św. Rocha, na punkt widokowy Talerzyk w TopolnieWycieczkę do pomnika przyrody: źródła św. Rocha, na punkt widokowy Talerzyk w Topolnie