Na zielonym

fot. Piotr Twardowski

Jezioro Rakutowskie – 28.12.2017

W południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, niedaleko miasta Kowal, znajduje się Jezioro Rakutowskie. Jest to największe jezioro ze wszystkich położonych w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (powierzchnia lustra wody ok. 180 ha). Wraz z przybrzeżnym pasem zalewanych okresowo łąk turzycowych (łącznie ok. 414 ha) stanowi miejsce odpoczynku, żerowania i noclegowisko, a także obszar lęgowy dla licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. Gniazdują tu m.in. żurawie, głowienki i gęgawy, ale też ptaki szponiaste (np. błotniaki, drzemlik), czy wróblowate, korzystające z ochrony, jaką dają trzciny (np. remiz, wąsatka).

Jezioro Rakutowskie stanowi jeden z przystanków na ścieżce edukacyjnej Niecka Kłócieńska. Teren można podziwiać z wieży widokowej, oddanej do użytku w trakcie modernizacji ścieżki.
Niezwykłe cechy Jeziora Rakutowskiego sprawiły, że już w 1982r. utworzono tutaj rezerwat faunistyczny o takiej samej nazwie. Od roku 2011 teren ten, jako stanowiący ostoję ptasią o randze europejskiej, wchodzi w skład dwóch obszarów Natura 2000: Błota Rakutowskie (gatunkowy) i Błota Kłócieńskie (siedliskowy). [fot. Piotr Twardowski]

 

fot. Piotr Twardowskifot. Piotr Twardowskifot. Piotr Twardowskifot. Piotr Twardowskifot. Piotr Twardowskifot. Piotr Twardowskifot. Piotr Twardowski