Na zielonym

Grodzisko w Raciążu - TPK 03.07.2018
Grodzisko w Raciążu – TPK 03.07.2018

Grodzisko w Raciążu – TPK 03.07.2018

Biskupin może to nie jest, jednak na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego również znajdziemy ciekawostkę archeologiczną, a mowa o XIII wiecznym grodzisku w Raciążu.

 

Grodzisko położone jest na półwyspie, w południowej części jeziora Śpierwenik. Był to gród obronny który, stanowił ośrodek kasztelanii raciąskiej w ramach księstwa świeckiego. Rezydowały tu lokalne władze administracyjne, wojskowe, sądowe i gospodarcze. Warownia wyznaczała i broniła granic księstwa i miała stałą załogę zbrojną. W wyniku badań archeologicznych okazało się, że istnienie grodu zakończył pożar, na tyle intensywny iż zniszczył całą zabudowę razem dobytkiem mieszkańców. Obecnie grodzisko, dzięki inicjatywie lokalnych samorządów, zostało ponownie zrekonstruowane i jest obiektem zabytkowym.