Na zielonym

Jedno z oczek rezerwatu Dury fot. Jarosław Tarczykowski

02.02.2018 WPK

Rezerwat Dury położony 4km od Osia tworzą cztery niewielkie dystroficzne jeziorka wraz z otaczającymi je torfowiskami. Przy czym niewielkie są tylko rozmiary rezerwatu, bo znaczenie ich jest ogromne. Ten niewielki obszar jest unikatowym w skali kraju z uwagi na zbiorowiska torfowiskowe. Występują tu trzy gatunki krajowych rosiczek: okrągłolistna, długolistna i pośrednia oraz inne osobliwości florystyczne jak: grzybień północny, żurawina drobnolistna, narecznica grzebieniasta oraz rzadkie gatunki turzyc. Poza tym, a może przede wszystkim jest to obszar wodno-błotny o którego znaczeniu warto pamiętać w związku z przypadającym 2 lutego (czyli jutro) Światowym Dniem Mokradeł. Dzień ten upamiętnia międzynarodową konwencję ramsarską z 1971 roku i podkreśla znaczenie obszarów wodno-błotnych. Obszary takie to nie tylko ostoja bioróżnorodności, miejsce życia wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również rezerwuar wody istotny z punktu widzenia suszy czy powodzi.

Więcej o znaczeniu mokradeł i obchodach Światowego Dnia Mokradeł 2018 https://www.gdos.gov.pl/swiatowy-dzien-mokradel-12-2

 

Jedno z oczek rezerwatu Dury fot. Jarosław TarczykowskiRezerwat Dury latem fot. Piotr SzumigajRezerwat Dury zimą fot. Piotr SzumigajRozsiczka okrągłolistna fot. Piotr Szumigaj