Środowisko

Młodzieżowy tydzień krajobrazowy - grafika promocyjna (autor GLPK)

„Młodzieżowy tydzień krajobrazowy” w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym

Wzorem ubiegłego roku, w dniach 17-21.10.2022 r. w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym odbędą się obchody „Międzynarodowego Dnia Krajobrazu”. Święto to zostało ustanowione przez Radę Europy z inicjatywy Polski na dzień 20 października, dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ideą wydarzenia jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie czynników kształtujących krajobraz oraz potrzeby większej dbałości o otoczenie, w którym żyjemy.

 

W ramach obchodów święta krajobrazu, w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym odbędzie się „Młodzieżowy tydzień krajobrazowy”. Tegoroczne hasło przewodnie „Krajobraz doświadczam w pełni” zwraca uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, poczuć, dotknąć. Będzie można tego doświadczyć podczas dedykowanych zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży, odbywających się przez cały tydzień tj. 17-21.10.2022 r. w Ośrodku edukacji ekologicznej GLPK w Rudzie. W trakcie zajęć terenowych edukator zaktywizuje uczestników do postrzegania i poznawania otaczającego krajobrazu z wykorzystaniem zmysłów, w myśl tegorocznego hasła przewodniego. Ponadto lekcje wzbogacone zostaną o tematyczne warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy własnoręcznie wykonają pamiątkę z udziału w obchodach „Dnia Krajobrazu”. 

 

Wydarzeniem towarzyszącym obchodom „Dnia krajobrazu” w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym jest konkurs fotograficzny pn. „Krajobraz z moich stron”, skierowany do uczniów klas VI-VIII ze szkół z powiatu brodnickiego. Celem konkursu jest popularyzacja „Międzynarodowego Dnia Krajobrazu”, pogłębianie zainteresowań przyrodniczych, budowanie emocjonalnego podejścia do krajobrazu, a także promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz powiatu brodnickiego. Termin przesyłania zdjęć trwa 03-16.10.2022 r., po czym nastąpi ocena i wybór najlepszych zgłoszonych fotografii oraz głosowanie internetowe. Więcej szczegóły na plakacie informacyjnym, regulaminie konkursu oraz stronie internetowej GLPK: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk/historia-parku/wydarzenia-i-informacje/2775-mlodziezowy-tydzien-krajobrazowy-w-gorzniensko-lidzbarskim-parku-krajobrazowym. Wyłonieni w trakcie głosowania laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przewiduje się także przyznanie pięciu wyróżnień.

 

Kontakt:

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Ruda 1, 87-320 Górzno
tel. (56) 49 18 151, e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl

Strona internetowa: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk

 

Konkurs fotograficzny - plakat (autor GLPK)