Środowisko

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru nr 1/2020

Województwo Kujawsko-Pomorskie, poprzez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Jednostkę Realizującą Projekt, Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach Projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” (nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020).

Informacje o naborze

Województwo Kujawsko-Pomorskie, poprzez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Jednostkę Realizującą Projekt, Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach Projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” (nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020).

 

Przedłużeniu ulega termin rozstrzygnięcia naboru według następującego terminarza:

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 17.10.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 17.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – do 30 czerwca 2021 r.

 

Link do naboru nr 1/2020 i pozostałych załączników:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-srodowisko/36233-nabor-wnioskow-o-powierzenie-grantow-nr-1-2020

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Jednostki Realizującej Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska  – Jednostka Realizująca Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania

odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”             

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

tel. 56 – 62 – 15 – 835

email: grantyPSZOK@kujawsko-pomorskie.pl

 

Zaktualizowane załączniki: