Środowisko

Kosze pełne okazów na wystawę, fot. R. Borzyszkowski
Kosze pełne okazów na wystawę, fot. R. Borzyszkowski

Grzyby z Tucholskiego Parku Krajobrazowego pojechały na wystawę do Torunia

19 października 2023 r. w Toruniu odbyła się druga wystawa grzybów zorganizowana przez Tucholski Park Krajobrazowy we współpracy z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Świeże okazy grzybów zaprezentowano w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży.

Wystawę poprzedziły warsztaty terenowe, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Technikum Leśnego w Tucholi wraz z nauczycielami. Rozpoczęły się one prelekcją na temat różnorodności gatunkowej i ochrony grzybów. Następnie ruszyliśmy do lasu w poszukiwaniu świeżych owocników. W terenie zostały ogłoszone trzy konkursy: na najbardziej okazały owocnik grzyba jadalnego, osobliwość grzybobrania oraz najpoprawniej przygotowany do wystawy kosz grzybów. Po zakończonym zbiorze uczestnicy spotkali się w Świcie, aby następnie udać się na omówienie gatunków i wspólny posiłek do Terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile k/Gostycyna. Rozstrzygnięto również konkursy. Kolejnym etapem przygotowania wystawy było oznaczanie grzybów w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, które potrwało do późnych godzin wieczornych. Następnie pracownicy przygotowali zebrane okazy, tak aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu do Torunia i mogły zostać zaprezentowane podczas wystawy. W transporcie wspomogli nas pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w przewiezieniu żywych sadzonek drzew do dekoracji.

 

Na wystawie znalazło się 98 gatunków grzybów makroskopowych. Jej celem było ukazanie różnorodności gatunkowej grzybów występujących na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Wśród eksponowanych okazów znalazły się grzyby jadalne, trujące i niejadalne, należące do trzech grup troficznych: saprotrofów, symbiontów i pasożytów. Zaprezentowano także makiety grzybów chronionych, które można spotkać w lasach naszego parku krajobrazowego i okolicy. Odwiedzający wystawę mogli nauczyć się odróżniać gatunki jadalne od ich trujących sobowtórów. Poznali cechy budowy najbardziej trującego grzyba w Polsce – muchomora zielonawego (sromotnikowego) oraz gatunków jadalnych, najczęściej z nim mylonych – czubajki kani, gąski zielonki, gołąbka grynszpanowego i pieczarki. Wystawę odwiedziły grupy przedszkolne, które oprócz zwiedzania wystawy mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych i zabrać do domu pieczątki z wizerunkami grzybów oraz kolorowanki. Dzieci poznały także podstawowe zasady zbierania grzybów. Pozostali zwiedzający ekspozycję, to osoby indywidualne, które z zainteresowaniem oglądały prezentowane okazy.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży za promocję wystawy i gościnność w trakcie trwania wystawy.

 

Wystawę odwiedziło 667 osób, w tym 605 w ramach grup zorganizowanych i 62 osoby indywidualne. Dla zwiedzających przygotowaliśmy wydawnictwo pt. „Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego”, mapę oraz informator o walorach przyrodniczych Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

 

Tekst: Barbara Grzesiak