Środowisko

zajęcia tropimy zwierzęta grupa z Topinka w CCOP, fot. Monika Wiśniewska

Ferie w WPK

Ferie zimowe w województwie kujawsko-pomorskim dobiegły końca. Na zajęciach realizowanych przez Wdecki Park Krajobrazowy nudy nie było. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia „Tropimy zwierzęta” w czasie których uczestnicy nie tylko dowiedzieli się czym się różni trop od śladu pozostawionego przez zwierzynę, ale mieli okazję samodzielnie wykonać odciski wybranych tropów oraz wziąć udział w zabawie w poszukiwanie i identyfikowanie tropów.

 

Czas ferii sprzyjał także realizacji zajęć na temat dokarmiania ptaków. Dzięki nim uczestnicy nie tylko zostali zapoznani z właściwymi zasadami dokarmiania ptaków, poznali wybrane gatunki ptaków odwiedzające nasze karmniki ale również samodzielnie wykonali dla nich karmniki. Z uwagi na obchodzony w czasie ferii Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych nie zabrakło także zajęć „O wodzie w przyrodzie”. Było więc o właściwościach wody, jej ogromnym znaczeniu dla wszystkich organizmów żywych oraz potrzebie i sposobach na jej oszczędzanie. Również wykonane przez uczestników żabki i rybki nawiązały do tematu zajęć.

 

zajęcia tropimy zwierzęta grupa z Topinka w CCOP, fot. Monika Wiśniewska odciskanie tropów, fot. Marlena Wojciechowskatropy, fot. Monika Wiśniewska poszukiwanie tropów zabawa w terenie, fot. Marlena Wojciechowskaobserwacje ptaków nad Zalewem Żurskim, fot. Monika Wiśniewska zajęcia Ptaki w karmniku w GOK Osie, fot. Marlena Wojciechowskaprzygotowanie karmników, fot. Marlena Wojciechowskagotowe karmniki, fot. Marlena Wojciechowskawywieszanie karmników, fot. Monika Wiśniewska zajęcia O wodzie w przyrodzie w GOK Cekcyn, fot. Emilia Gołąb filtracja wody, fot. Emilia Gołąb prace nad żabką i rybką, fot. Monika Wiśniewska