Środowisko

Plakat - Dzień Krajobrazu
Plakat – Dzień Krajobrazu

Dzień Krajobrazu

20 października 2022 r. Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zapraszają do wspólnego świętowania Dnia Krajobrazu w siedzibie Parku, przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy. W godz. 10:00-14:00 zorganizowane zostaną zajęcia ekologiczne dla mieszkańców oraz zwiedzanie ekspozycji przyrodniczo-historycznej. Dla uczestników przewidziano warsztaty plastyczne i konkursy z nagrodami. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zwiedzania Mysiej Wieży przez cały czas trwania wydarzenia.

 

Zgodnie z tegorocznym hasłem „Krajobraz: Doświadczam w pełni” zorganizowany zostanie spacer krajoznawczy po Kruszwicy i Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. Spacer rozpocznie się o godz. 11:30 pod siedzibą Parku. Trasa obejmie tereny zurbanizowane, rolnicze, przestrzeń zieleni miejskiej oraz tereny o znaczeniu historycznym i kulturowym. Tak przebiegająca terasa ma za zadanie przedstawić różnorodność krajobrazu na terenie parku krajobrazowego

 

W tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu włączy się również Komisariat Policji w Kruszwicy. W godz. 10:00-11:30 w siedzibie Parku, możliwe będzie oznakowanie rowerów, by zabezpieczyć je przed kradzieżą.

 

Plakat - Dzień KrajobrazuPlakat - Dzień Krajobrazu