Środowisko

Plakat VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Perły Polskiej Przyrody 2023

Drogie Miłośniczki, drodzy Miłośnicy Przyrody i fotografii przyrodniczej!

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, wraz z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Perły Polskiej Przyrody 2023
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Tematyka konkursu obejmuje następujące kategorie:

 – Grzyby – grzyby, śluzowce i porosty w ich naturalnym środowisku

 – Rośliny – rośliny w ich naturalnym środowisku

– Ptaki – dzikie ptaki w ich naturalnym środowisku

– Ssaki – dzikie ssaki w ich naturalnym środowisku

– Inne zwierzęta – płazy, gady, ryby, owady, pajęczaki i mięczaki w ich naturalnym środowisku

– Krajobrazy – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające przyrodę

Prace można składać:

 – bezpośrednio w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego ul. Bydgoska 6 Tleń, 86 – 150 Osie 

 – przesłać na adres: Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego ul. Bydgoska 6 Tleń , 86 – 150 Osie (z dopiskiem „Perły Polskiej Przyrody”)

 – za pomocą strony internetowej http://www.wetransfer.com, podając adres mailowy: perlypolskiejprzyrody@wdeckipark.pl

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 października 2023 roku o godz.23.59. 

W przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego.
 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 29 października 2023 roku.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

 

Teks opracował: Wdecki Park Krajobrazowy