Sprawy społeczne

Uczestnicy seminarium „Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie”

Zmiany w przepisach dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 13 października 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się seminarium z udziałem prokuratorów Prokuratur Okręgowych oraz Prokuratur Rejonowych z naszego województwa na temat: „Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie”.

 

Liczne grono prokuratorów, a także reprezentanci zawodowych kuratorów sądowych, wysłuchali referatów o psychologicznych uwarunkowaniach funkcjonowania ofiar przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc wobec osób najbliższych, prawnych możliwościach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szansach na zmianę, jakie wynikają z realizowania przez sprawców przemocy domowej, programów korekcyjno-edukacyjnych.  

 

Duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję wzbudził wykład „Zjawisko przeciwdziałania przemocy w rodzinie – aspekty prawne” wygłoszony przez pana Michała Lewoca – sędziego, Naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, współautora Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Wykładowca przedstawił nowe rozwiązania i zmiany przepisów prawa wprowadzone w roku 2015, a także projekty uregulowań prawnych planowane do wprowadzenia dla ujednolicenia procedur
i ochrony osób doświadczających przemocy.

 

Pozostałymi prelegentami były: pani Katarzyna Łęgowska – psycholog i psychoterapeuta, certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pani Agnieszka Regel-Brajsa – radca prawny, Rzecznik Prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

 

Uczestnicy seminarium zostali również poinformowani, przez pracowników Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, o działaniach samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także otrzymali wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu, mamy nadzieję na kontynuację wspólnych spotkań i nawiązywaniu dobrej współpracy z osobami pracującymi w różnych środowiskach  w obszarze ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

październik 2015

Uczestnicy seminarium „Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie”Wystąpienie p. M. Lewoca w czasie seminarium „Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie”Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, p. K. Żejmo-Wysocka otwiera seminarium „Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie”Uczestnicy seminarium „Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie”